คำนวณเกรดนักเรียนโดยใช้โปรแกรมเอกเซลในสูตร IF

เขียนโดย admin on วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การตัดเกรดนักเรียน

 

โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล  เป็นโปรแกรมที่อยู่ในเพกเกจของไมโครซอฟ์ออฟฟิศ  ซึ่งส่วนมากเราใช้ในการคำนวณ  เพราคุณสมบัติที่สนับสนุนงานด้านการคำนวณมีฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์สนับสนุน  เช่น คำนวณหาค่าเฉลี่ย คำนวณหาผลรวม ได้โดยง่าย  วันนี้มาขอแบ่งปันวิธีการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลคำนวณหาเกรดของนักเรียน โดยใช้สูตร IF ค่ะ

เงื่อนไขในการคำนวณเกรดมีดังนี้

ช่วงคะแนน

เกรด

0-45 0
50-54 1
55-59 1.5
60-64 2
65-74 2.5
75-79 3
80-100 4

จากตารางแสดงเงื่อนไขในการให้เกรด เราสามารถเอามาเขียนเป็นสูตรของเอกเซลโดยใช้ฟังก์ชั่น IF ดังนี้

ถ้าค่าคะแนนในเซลล์ W น้อยกว่า 50   ตัดเกรดให้เป็น 0  เขียนได้                       W4<49,"0"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 59 ตัดเกรดให้เป็น 1.5 เขียนได้      W4<=59,"1.5"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 64 ตัดเกรดให้เป็น 2  เขียนได้        W4<=64,"2"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 69 ตัดเกรดให้เป็น 2.5 เขียนได้      W4<=69,"2.5"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 74 ตัดเกรดให้เป็น 3 เขียนได้         W4<=74,"3"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 79 ตัดเกรดให้เป็น 3.5 เขียนได้      W4<=79,"3.5"

ถ้าคะแนนในเซลล์ "W มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80 ตัดเกรดให้เป็น 4 เขียนได้          W4>=80,"4"

เพราะฉะนั้นจะเขียนสูตรสำหรับกาารตัดเกรดได้ดังนี้

 

=IF(W4<49,"0",IF(W4<=54,"1",IF(W4<=59,"1.5",IF(W4<=64,"2",IF(W4<=69,"2.5",IF(W4<=74,"3",IF(W4<=79,"3.5",IF(W4>=80,"4"))))))))

นำเมาส์คลิ๊กที่เซลล์ W แล้วคลิีกที่  แถบสูตร fx  วางสูตร IF ลงไปแล้วคลิ๊ก Enter ก็จะได้ค่าคะแนนของนักเรียนคนแรก  ต่อจากนั้นนักเรียนคนถัด ๆ ไปใช้วิธี Copy สูตร ไปวางใน เซลล์ที่ต้องการได้ผลการคำนวณ ก็จะปรากฏเกรดที่เราต้องการทราบ  และในเซลล์อื่น ๆ ก็เพียงแค่เปลี่ยน ชื่อ เซลล์เท่านั้น  เช่น W5,W6 เป็นต้น

 

 

การตัดเกรดนักเรียนโดยใช้เอกเซล สูตร if ซ้อน

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น