เอกสาร ครูประจำชั้น

เขียนโดย admin on วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เอกสารสำหรับครูใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน


 

1. แบบบันทึกความดี
2. แบบกระดาษลายเส้น สำหรับเขียนตอบ
3. แบบคัดลายมือสำหรับนักเรียน
4. เพลงค่ายภาษาอังกฤษ
5.เอกสารการเยี่ยมบ้าน
6.สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน
7.แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
8.แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียน
9.แบบประเมินตนเอง (SDQ) ฉบับนักเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง
10. แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน
11. วิธีการประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียน
12.แบบวัดแววอัจฉริยะสำหรับนักเรียน
13.แบบสรุปสัดส่วนนักเรียน
14. คู่มือเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น