แบบทดสอบ ชุุดที่ 1

เขียนโดย admin on วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

แบบทดสอบสาระวิทยาศาสตร์

 

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 หลักสูตร 51

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 หลักสูตร 51

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 หลักสูตร 51

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 หลักสูตร 51

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 หลักสูตร 51

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 หลักสูตร 51

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น