แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เขียนโดย admin on วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

science-clip-art-13_thumb[1]

ระดับประถมต้น

 

1. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2554 รอบที่ 1

2. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2553 รอบที่ 1

3. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2552 รอบที่ 1

4. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2551 (รออัพโหลด)

6. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2550

7 ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2549

8.ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2548 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

9. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2547 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

10. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2546 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

11. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2545 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

12 ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

ระดับประถมปลาย

 

ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ระดับประถมปลาย

รวมแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

1. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2554 รอบที่ 1

2. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี  2553 รอบที่  1 ประถมปลาย

3. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2552 รอบที่ 1 ประถมปลาย

4. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี  2551  (รออัพโหลด)

6. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี  2550 ประถมปลาย

7 ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี  2549 ประถมปลาย

8.ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2548  ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

9. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2547

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

10. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี  2546

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

11. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี  2545

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น