ฟรีแวร์ช่วยงานการศึกษาคณิตศาสตร์ด้วย โปรแกรม Microsoft Mathematics 4.0

เขียนโดย admin on วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ซอฟท์แวร์ฟรีสำหรับการศึกษา

ได้มีโอกาสไปใช้เครื่องโน๊ตบุ๊คของเพื่อนร่วมงานท่านหนึ่ง   จึงได้เจอ Icon ของโปรแรกมในการคำนวณทางคณิตศาสตร์  นับได้ว่าโปรแกรมนี้สามารถใช้เรียนรู้และช่วยงานในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ดีทีเดียว  ซึ่งช่วยทั้งคนเป็นครุและคนเรียน  ดังนั้นจึงไม่พลาดที่จะขอนำเสนอ   โปรแกรม Microsoft Mathematics 4.0  เป็นโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ  การบ้านยาก ๆ โปรแกรม Microsoft mathematics ช่วยได้ เพราะโปรแกรมนี้ สามารถนำไปคำนวนสมการทางคณิตศาสตร์ได้หลายอย่างเช่น หาค่ารากและลอการิทึม การแก้สมการและอสมการ  ,คานวณค่าของรูปสามเหลี่ยม, แปลงหน่วยของระบบหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง การคำนวณฟังชั่นตรีโกณมิติ เช่น ไซน์และโคไซน์,คำนวณค่าเมทริกซ์และเวกเตอร์ เช่น อินเวอร์สและการคูณไขว้ ,คานวณค่าทางสถิติเบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อน ,กราฟสองมิติและสามมิติในพิกัดคาร์ทีเซียน เชิงขั้ว ทรงกระบอก และทรงกลม หาค่าอนุพันธ์และปริพันธ์ ลิมิต รวมทั้งผลรวมและผลคูณของอนุกรม หาค่า พล็อต รวมทั้งแก้สูตรและสมการทั่วไป

โปรแกรม Microsoft  Mathermatics เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ ที่ใช้กันมากในวงการศึกษา   ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ  Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3

สามารถดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมได้ที่

Download Microsoft Mathematics 4.0 from Official Microsoft Download Center

 ข้อแนะนำในการใช้งาน ซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับการศึกษา

 

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น