การใช้งานโปรแกรม PDF Extract image wizard

เขียนโดย admin on วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่าน คงจะเคยติดปัญหาในความต้องการใช้รูปภาพในเอกสาร pdf ที่ใช้เป็นใบความรู้ หรือใบงานให้กับเด็ก ๆ เอามาใช้งานประกอบเอกสารอื่น ๆ หลายคนใช้วิธีใช้เครื่องมือจาก snapshot tool ในการ copy โดยลากครอบแล้ว copy ไปวางในเอกสาร word หรือ อื่น ๆ  แต่วันนี้นำเสนอวิธีการนำรูปภาพจากเอกสาร pdf แบบใหม่โดยใช้โปรแกรมค่ะ   โปรแกรมที่มีชื่อว่า Pdf  image  extract wizard  เป็นแชร์แวร์ สามารถดาวน์โหลดทดลองใช้งานได้ฟรี แต่ในรุ่นทดลองใช้สามารถ แยกรูปภาพจากเอกสาร pdf ได้เพียง 3 รูปเท่านั้นค่ะ  แต่ก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดฉบับซื้อหามาใช้ ก็สามารถใช้รุ่นทดลองใช้ดูก่อนละกัน

การใช้งานแยกรูปภาพจาก pdf

การใช้งานโปรแกรม PDF image extract wizard มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม pdf image extract wizard ขึ้นมา ดังรูปที่ 1

2. คล๊๊ก Next

เลือกแหล่ง output  .ให้รูปภาพ

3. ตั้งค่า เอกสาร pdf ใน Input $ output  โดยที่ช่อง  PDF  File :  คลิ๊กเลือกเปลี่ยนเอกสาร pdf

  ตั้งค่าโฟลเดอร์เลือกเก็บเอกสารไฟล์รูปภาพที่แยกมาจากเอกสาร pdf  ที่ช่อง Output folder

ตั้งชื่อให้กับรูปภาพที่ต้องการดึงมาที่   Base name for images

เลือกช่วงของหน้าเอกสารที่ต้องการรูปภาพ

4.  คลิีกช่วงของไฟล์เอกสารที่ต้องการแยกเอารูปภาพออกมา  โดย First  เป็นหน้าแรกที่ต้องการแยกรูป และ Last เป็นหน้าสุดท้ายที่ต้องการแยกรูปภาพออกมา

image

5.ติ๊กเลือก Extract images เพื่อทำการแยกไฟล์รูปภาพออกจากเอกสาร pdf แล้วคลิ๊ก Next

ตั้งค่าการแยกไฟล์

6. ตั้งค่าการแยกรูปภาพ

   เริ่มต้นแยกรูปภาพจากเอกสาร pdf

7. เลือกประเภทของไฟล์รูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิีก Next > start เพื่อทำการแยกไฟล์รุปภาพจากเอกสาร pdf

แยกรูปภาพจาก pdf แบบเสร็จสิ้น

8.  Finished  สถานะการแยกไฟล์เสร็จสิ้นแล้ว    ครั้นพอเปิดดูใน output ที่ได้ไฟล์รุปภาพจริง ๆ ใช้ได้ดีทีเดียว ใครอยากได้การแปลงไฟล์รูปภาพที่สมบูรณ์แบบก็ลองค้นหาโปรแกรมฉบับเต็มหรือซื้อหามาใช้งานค่ะ   อ่านรายละเอียดของโปรแกรมและดาวน์โหลดทดลองใช้งานได้ที่ โปรแกรม PDF Image Extration Wizard

 

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น