แยกเอกสาร PDF ด้วยฟรีแวร์ PDF Split and Merge

เขียนโดย admin on วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แยกเอกสาร pdf ด้วยฟรีแวร์   

                               ภาพที่ 1 หน้าต่างฟรีแวร์ PDF Split and Merge

เคยได้เอกสาร Pdf มาเป็นเล่มใหญ่ ๆ อยากแยกเอา Unit ใด Unit หนึ่ง   หรือหน้าใดหน้าหนึ่งเท่านั้น   เอาเฉพาะเนื้อหาส่วนที่ตนต้องการ จึงตระเวนหาวิธีการในการแยกเอกสาร pdf และแล้วเข้าไปเจอกับฟรีแวร์ ที่ช่วยในการแยกเอกสาร pdf และรวมเอกสาร pdf เข้าด้วยกันแบบง่ายๆ   แต่วันนี้ขอนำเสนอเฉพาะวิธีการแยกเอกสาร pdf ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ที่ชื่อว่า PDF  Split and  Merge ค่ะ

การใช้งาน pdfsam

                      ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการแยกเอกสาร pdf ด้วยฟรีแวร์ pdfsam

ขั้นตอนง่ายๆในการแยกเอกสาร pdf ออกจากกันมีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

เปิดโปรแกรม PDF Split and Merge  ขึ้นมาคลิ๊กที่  split  (ตามรูปที่ 1 )เพื่อทำการแยกเอกสาร pdf ออกจากกัน ต่อจากนั้น  ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมให้ทำการแยกสารดังนี้

1. คลิ๊ก add  เพื่อเพิ่มเอกสาร pdf สำหรับแยกเอกสาร pdf ออกจากกัน

2. split option ตั้งค่าการแยกเอกสาร pdf

  •     split in to single pages
  •     split  even pages
  •     split odd pages
  •     split after this pages
  •     split  every “n” pages
  •    split at this size
  •    split by bookmark level

3.  ตั้งค่า Destination folder สำหรับตังค่า Output หลังการแยกเอกสาร pdf

4. Output file prefix  : ชื่อเอกสาร pdf หลังการแยกออกจากกัน

pdfsam

                                        ภาพที่ 3  ไฟล์ที่ผ่านการแยกจากเอกสาร pdf

5. คลิ๊ก Run สำหรับแยกเอกสารที่เพิ่มในขั้นตอนที่ 1 หลังการแยกเอกสาร จะปรากฏชื่อ ไฟล์ที่ตั้งค่าใน Output  file prefix ในขั้นตอนที่ 4

{ 1 ความคิดเห็น... read them below or add one }

chaiyatam กล่าวว่า...

การรวมไฟล์ PDF ง่ายมาก

แสดงความคิดเห็น