ตัดภาพทำสื่อจิ๊กซอว์อย่างง่ายด้วย Photoscape

เขียนโดย admin on วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

จิ๊กซอว์จาก Photoscape

                 รุปที่ 1 แสดงหน้าต่างเมนูแบ่งภาพในโปรแกรมโฟโต้สเคป

แต่งรูปเล่น ๆ ในวันว่าง จึงเหลือบไปเห็นเมนูแบ่งภาพ ในโปรแกรมฟรีแวร์ Photoscape เอ๊ะ  ? เค้าไว้ใช้ทำอะไรน๊า..ฉันเหรอ จึงได้ทดลองใช้งาน หลังจากใช้เสร็จ พอจะนึกออกว่า เอามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้อย่างไร  

เมนูแบ่งภาพเป็นเมนูที่ใช้สำหรับตัดภาพที่ต้องการออกเป็นส่วน ๆ ดังนั้น หากจะนำมาใช้งานในการจัดทำสื่อ เช่น ทำจิ๊กซอว์อย่างง่าย ๆ สำหรับเด็ก  โดยนำภาพที่มีอยู่แล้ว อาจจะเป็นภาพถ่าย หรือ ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตแล้วใช้โปรแกรม  Photoscape แบ่งภาพเป็นส่วน ๆ หลังจากนั้น ปริ้นภาพที่แบ่งเสร็จแล้ว ติดกาวกับกระดาษแข็งให้เด็ก ๆ นำมาต่อกัน เป็นเกมส์จิีกซอว์แบบง่าย ๆ ให้เด็ก ๆ แปะกาวช่วยก็ได้ค่ะ  ลองตามมาดูขั้นตอนในการใช้เมนูแบ่งภาพในโปรแกรม Photoscape กันดูนะคะ

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม โฟโต้สเคป ขึ้นมา คลิ๊กที่เมนูแบ่งภาพ ดังรูปที่ 1

จิ๊กซอว์จาก Photoscape

                           รุปที่ 2 หน้าต่างแบ่งภาพ

ขั้นตอนที่ 2 ในหน้าต่างแบ่งภาพ  จะปรากกฏเมนูให้เพิ่มรุปภาพที่ต้องการจะแบ่ง คลิ๊กที่เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 3 ทำการเลือกรุปภาพจากแหล่งที่เก็บไฟล์รูปภาพเหล่านั้น เมื่อเลือกรูปภาพได้แล้ว คลิ๊ก open ในขั้นตอนนี้เราสามารถเลือกเพิ่มรูปภาพได้หลายรูป

จิ๊กซอว์จาก Photoscape

             รูปที่ 3 แสดงการตั้งค่าปรับคอลัมภ์แถว และความกว้างยาวในเมนูแบ่งภาพ

ขั้นตอนที่ 4  ทำการปรับแต่งคอลัมภ์หรือแถว ความกว้างความยาวที่ต้องการจะตัดแบ่ง  ในหน้าต่างการแบ่งภาพจะแสดงหน้าจอเป็นเส้นประ  ให้เห็นการตัดแบ่งทำให้สามารถเลือกปรับแต่งได้ตามชอบ

ขั้นตอนที่ 5 หลังปรับแต่งการแสดงผลตอนตัดแบ่งภาพได้แล้ว คลิีก แบ่ง

จิ๊กซอว์จาก Photoscape

                                                                              รุปที่ 4 ปรับค่า รูปสำเร็จที่จะได้มา

ขั้นตอนที่ 6 เป็นการตั้งค่าให้กับรุปภาพ(picture)ที่ผ่านการตัดแบ่ง

-   ปลายทาง   เราสามารถเลือกบันทึกรุปภาพ(picture)ที่ผ่านการตัดแบ่งได้ด้วยตนเอง โดยคลิ๊กปุ่ม บันทึกในโฟลเดอร์ที่กำหนดเอง  แล้วกำหนดโฟลเดอร์ปลายทาง  หากไม่กำหนดโฟลเดอร์ปลายทาง  รุปภาพ(picture)ดังกล่าวจะเก็บไว้ที่  สร้างโฟลเดอร์ปลายทางภายในโฟลเดอร์ปลายทางปัจจุบัน  ที่ c:\user\……….

-  รุปแบบไฟล์รูปภาพ   โดยเราสามารถเปลี่ยนประเภทของไฟล์รุปภาพที่ผ่านการตัดแบ่ง

-  คุณภาพของรูปภาพที่ผานการตัดแบ่ง  โดยเราสามารถเลื่อนปรับสไลด์บาร์  เพื่อปรับคุณภาพของรูปภาพที่ได้

หลังจากปรับแต่ง output ของรุปภาพจนพอใจแล้ว คลิีก แบ่ง

     จิ๊กซอว์จาก Photoscape

                              รุปที่ 5  ภาพสำเร็จที่ถูกตัดแบ่งโดยโปรแกรม Photoscape

ขั้นตอนที่ 7 เป็นขั้นตอนสุดท้าย  รอสักครู่ โปรแกรมจะทำการตัดแบ่งภาพให้กับรอ จนกระทั่งขึ้นสถานะว่า การกระทำ finish เรีียบร้อย  ก็ให้เปิดไปดูไฟล์รูปภาพที่ผ่านการตัดแบ่งภาพ ได้ที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งเป็น output ในขั้นตอนที่ 6

เรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นการตัดแบ่งรูปภาพ(picture)แบบง่าย ๆ โดยฟรีแวร์น่าใช้โฟโต้สเคป

หลังจากได้ภาพมาแล้ว ก็สั่ง print ทีละภาพ แล้วก็ให้เด็ก ๆ ช่วยแปะกาวเข้ากับกระดาษแข็ง เสร็จแล้วพอแห้ง ลองให้พวกเค้าต่อรูปจิ๊กซอว์ที่สร้างขึ้นจากผลงานของเค้ากันดูค่ะ ยิ้ม  คิดว่าวิธีการนี้อาจเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น