3 ขั้นตอนง่าย ๆ แยก Image Files จากเอกสาร Docx,Excel

เขียนโดย admin on วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

เคยนำเสนอโปรแกรม การใช้งานโปรแกรม PDF Extract image wizard สำหรับแยกรุปภาพออกจากไฟล์เอกสาร ประเภท pdf มาแล้ว วันนี้ขอนำเสนอวิธีการง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอนในการแยกรุปภาพ พวก jpg,png,gif,tiff และอื่น ๆ จากบทความในเอกสาร docx และ xlsx ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft word และ Micrsoft excel

รุปที่ 1 เลือกบันทึกเป็นในโปรแกรม word หรือ excel

                                                   

วิธีในการแยกรุปภาพออกจากเอกสาร Docx และ xlsx มีวิธีการง่าย ๆดังนี้ค่ะ

1. เปิดไฟล์เอกสารประเภท word นามสกุล docx หรือ excel นามสกุล xlsx  ที่ต้องการเอารูปภาพออกมาใช้งาน

2 เมื่อเปิดไฟล์เอกสารเสร็จแล้ว เลือก แฟ้ม > บันทึกเป็น เพื่อแยกรูปภาพจากเอกสารดังกล่าว

บันทึกเป้น webpage

       

3. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บรุปภาพ  จากไฟล์ word หรือ excle ที่ต้องการ  ต่อจากนั้น เลือกบันทึกเป็นชนิด  Wep Page (*htm;,*html)  ต่อจากนั้นตั้งชือ่แฟ้ม เลือก บันทึก

เปิดดูรุปภาพในโฟลเดอร์ที่กำหนด

                         

เรียบร้อย กลับไปเปิดโฟลเดอร์ที่ตั้งค่าให้บันทึกไฟล์ webpage ตามขั้นตอนที่ 3 จะพบว่าไฟล์รุปภาพ ที่แทรกในเอกสาร docx หรือ xlsx แล้วจ้า  เทคนิคง่าย ๆแต่สามารถใช้ได้จริง นำเอาไปใช้งานกันค่ะ

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น