การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 หาค่าคะแนนสอบที่มากที่สุด ( Max)

เขียนโดย admin on วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

ไหน ๆ ก็นำเสนอ การใช้สูตรสำหรับวิเคราะห์คะแนนสอบ ด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทั้งการหาค่าเฉลี่ย ผลรวมของคะแนนมาแล้ว  วันนี้มาต่อ การหาค่าคะแนนที่มากที่สุด กันหน่อยดีกว่า   นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ คะแนนสอนให้กับนักเรียนเช่นเดียวกันค่ะ 

การหาค่าคะแนนที่มากที่สุด โดยใช้ Microsoft Excel 2010 มีวิธีการง่าย ๆดังนี้


image
                                        รูปที่ 1 การค้นหาค่าคะแนนที่มากที่สุด

1. หลังจากกรอกข้อมูลคะแนนสอบเสร็จแล้ว ดูที่เมนูหน้าแรก ดังรูปที่ 1 ค่ะ แล้ว  นำเคอร์เซอร์ไปวางในเซลล์ที่ต้องการค่าคะแนนที่มากที่สุด
2. คลิ๊กที่ไอคอน สูตรคำนวณโดยใช้ Microsfot excel 2010 เลื่อนมาคลิ๊กที่ค่ามากที่สุด ในเมนูหน้าแรก


image
 

รูปที่ 2  การใช้สูตร Max เพื่อหาค่าคะแนนที่มากที่สุดด้วยโปรแกรม Micrsoft Excel 2010

3.  ต่อจากนั้นให้ลือกช่วงของคะแนนที่ต้องการนำมาคำนวณหาคะแนนที่มากที่สุด   โดยลากเคอร์เซอร์ที่กระพริบ เลือกช่วงที่ต้องการ  ดังรูปที่ 2 สังเกตที่แถบด้านบน ฟังก์ชั่นสูตร จะแสดงค่าว่า Max(C49:C60) นั่นหมายความว่าหาคะแนนที่มากทีสุดในช่วงคะแนน จากช่วงของเซลล์ที่ C49 ถึงเซลล์ C60
4. กด Enter หนึ่งครั้ง แค่นี้ก็จะได้ค่าของคะแนนที่มากที่สุด ในช่วงคะแนนดังกล่าว แบบง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 แล้วจ้า

image

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น