การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)คะแนนสอบ Standard Deviation ใน Microsoft excel 2010

เขียนโดย admin on วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) เป็นการวัดการกระจ่ายค่าที่ออกจากค่าเฉลี่ย  โดยส่วนมากมักเห็นในงานวิจัย   การหาค่าส่วนเบีียงเบนมาตรฐาน หากว่าใช้โปรแกรม Microsfot Excel ในการช่วยคำนวน ละก็ไม่ใช่เรื่องยาก  กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ พอ ๆ กับการหาค่าเเฉลี่ย หรือผลรวมของค่าคะแนนสอบด้วย Excel นั่นเลยค่ะ

สำหรับสูตรที่ใช้ในการหาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)นั้นหาจากสูตร  STDEV  มีวิธีการดังนี้ค่ะ

การหาค่า s.d.ด้วย Excel 2010

             รูปที่ 1 การหาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานด้วย Microsoft excel 2010

1. ให้นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่เซลล์ที่ต้องการค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หลังจากนั้นคลิ๊กที่ฟังก์ชั่น    image   เพื่อทำการใช้สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  STDEV  ดังรูปที่ 1

ใช้สูตร STEDV หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                                       รูปที่ 2 เลือกใช้สูตร ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน STDEV

 

2. เลือกสูตร STDEV  คลิ๊กตกลง เพื่อเริ่มต้นใช้สูตรในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมููล

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานกับ Excel

image

                              รูปที่ 3  การเลือกช่วงคะแนนที่ต้องการหาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

 

3.  ต่อจากนั้นนำเคอร์เซอร์ไปวาง ลากเลือกช่วงของคะแนนที่ต้องการหค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สังเกตด้านบนฟังก์สูตร จะขึ้นว่า = STDEV(49:C60) นั่นหมายความว่าให้หาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานในช่วงคะแนนดังกล่าว  หลังจากนั้นคลิ๊ก ตกลง ดังภาพที่ 3

4. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต้องการทราบก็จะแจ้งในตาราง Excel 2010 ได้แบบง่าย ๆ แล้วจ้า

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น