หาผลรวมของคะแนนสอบ (Sum)ด้วย Microsoft Excel 2010

เขียนโดย admin on วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่หลาย ๆ คนนิยมนำมาใช้งานในการวิเคราะห์ตัวเลข  รวมทั้งในวงการศึกษา เราสามารถนำมาปรับใช้ในงานได้  วันนี้ขอร่วมแชร์วิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในการหาผลรวมของคะแนนสอบค่ะ

การหาค่าผลรวมของคะแนนสอบทั้งหมดโดยใช้ Microsoft Excel 2010 มีวิธีการง่าย ๆดังนี้
image
                                                       รูปที่ 1 หาผลรวมของคะแนนสอบ
1 หลังจากเพิ่มค่าคะแนนในเซลล์ของ Excel แล้ว ที่เมนูหน้าแรก เลื่อนเคอร์เซอร์มาไว้ที่ เซลล์ที่ต้องการให้เป็นค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด  คลิ๊กที่สัญญลักษณ์ สูตรคำนวณโดยใช้ Microsfot excel 2010 เลื่อกผลรวม ดังรูปที่ 1

image
                                              รูปที่ 2 เลื่อกเซลล์ที่ต้องการหาคะแนนรวม
2.ใช้เมาส์ลากช่วงของคะแนนที่ต้องการให้เป็นผลรวม จะสังเกตเห็นเคอร์เซอร์กระพริบ ๆ ให้เลือกช่วงที่ต้องการนำค่าคะแนนมาคำนวณเป็นผลรวม โดยจะปรากฏสูตร ในช่องฟังก์ชั่นสูตร ว่า SUM(C49:C60) นั่นหมายความว่า จะรวมคะแนนทั้งแต่เซลล์ที่ C49 ถึง C60  กด Enter หนึ่งครั้งก็จะได้คะแนนรวมทั้งหมดจากสุตร SUM(คะแนนรวม) แบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลยแล้วค่ะ
image
                        รูปที่ 3 ผลการหาค่าคะแนนรวมโดยใช้ Microsoft Excel 2010

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น